تست بررسی حیات اسپرم (Vital Screen)

برای بررسی حیات و زنده بودن اسپرم از این تست استفاده می شودزمان ارزیابی حیات اسپرم تا 30 دقیقه بعد از مایع شدن نمونه و یا یک ساعت پس از انزال است. درصورتی که حرکت پیشرونده اسپرم کمتر از 40درصد باشد، آزمون ارزیابی حیات اسپرم پیشنهاد می شود.پس از ارزیابی درصد سلول های مرده نباید از درصد اسپرمهای فاقد حرکت تجاز کند. وجود تعداد زیاد اسپرم های زنده اما فاقد حرکت نشان دهنده نقص در ساختار تاژک اسپرم است و وجود تعداد زیادی از سلول های فاقد حرکت و مرده می تواند بیانگر نقص های اپیدیدیمی باشد.


1393/02/01 12:00:00 ق.ظ
فایلهای مربوط به مقاله
نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com