هماتولوژی

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی ( آنمی ) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکوپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرند.

دستگاه تمام خودكار بررسی سلولهای خونی (CBC)

 
 
دستگاه تمام خودكار اندازه گيری سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR)

 

دستگاه تمام اتومات STEELLEX جهت آزمایشات انعقادی همچون PT , PTT

 

 


نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com