نمونه قرارداد

برنامه انجام هفتگی تستهای آزمایشگاه پارسه

ترومبوفیلی

داروها

رضایتنامه عمومی ژنتیک

غربالگری

محصولات سقط

آلرژی

آمنیوسنتز و سی وی اس

تشخیص جنسیت جنین

تعیین دوز وارفارین

دیستروفی عضلانی SMA

مولکولی

ناشنوایی

مشاوره ژنتیک

ناباروری

رد ابوت و خویشاوندی

متابولیک

سیتوژنتیک

عمومی (برنامه انجام تستها - فرم ارسال - تعرفه - شرایط نمونه و...)

متفرقه

نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com