14- آشنایی با تست تعیین دوز وارفارین به همراه بررسی ژنتیکی مقاومت به وارفارین (Warfarin Sensitivity by CYP2C9 &VKOR Genotyping)

فایلهای مربوط به نماپ
نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com