سماپ شماره 7

دپارتمان آموزش و پژوهش

هفتمین نشست علمی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

 

مجموعه مقالات

 Case report

بحثی پیرامون لوپوس و لوپوس دارویی

 

تدوین و گرداوری

 

دکتر علیرضا جوادی

متخصص و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

 

تهران

 بهمن 1391


فایلهای مربوط به سماپ
نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com