سماپ شماره 8

دپارتمان آموزش و پژوهش

هشتمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 8)

 

مجموعه مقالات و بحث تئوریک پیرامون

هیپوکلسمی

کلسیم

دکتر علیرضا جوادی

متخصص داخلی و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

(هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی)

 

عکس های سمینار


فایلهای مربوط به سماپ
نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com